dafabet网站
通知公告

  2018年职称评审dafabet网站考核推荐组成员公示

  时间:2018-11-06   所属栏目:通知公告   点击:

  根据学校《关于2018年职称评审学院考核推荐组组建的通知》的要求,对经济与文学学院党政理事会的研究,建议以下人员成为评价2018年题目的推荐组成员学校。如果我们学校的教职员工有任何异议,请在11月8日下午5点之前,以真实姓名和电话号码(2568232)或者信件向学院党政联席会议报告。 2018.

  特此公布。

  TR 附件:2018年评估学院评审推荐组成员名单的标题 队长:王胜明
  副组长:傅俊义 成员:王英峰,罗文君,邓春琴,陈勇,李长生,邱永旭,苏斌 TR                                         文  学  院
                                                                   2018年11月6日